Kitaplar


Yeni Kitap: Malign Tümörlerde TNM Sınıflaması

Yeni Kitap:Malign Tümörlerde TNM Siniflamasi
UICC, Uluslararasi Kanser Savas Örgütü'nün "Malign Tümörlerde TNM Siniflamasi" adli kitabi Prof.Dr.Sevket Ruacan ve Prof.Dr. Arzu Sungur'un çeviri editörlügünde Türkçe'ye çevrilerek, Onkoloji alaninda çalisan hekimlerin kullanimina sunulmustur.

UICC Klinik Onkoloji Kitabımızın Yeni Baskısı

UICC Klinik Onkoloji Kitabimizin Yeni Baskisi
UICC Klinik Onkoloji kitabimizin sekizinci baskisi çikmistir. UICC tarafindan basilan UICC Klinik Onkoloji kitabinin sekizinci baskisinda bir önceki baski güncellenmis ve gelistirilmistir. Dünyaca taninmis, aktif çalisan onkologlar tarafindan editörlügü yapilan UICC Klinik Onkoloji kitabimizda kanserin taninmasi, tanimlanmasi, tani konulmasi ve tedavisi konularinda temel bilgileri sunulmaktadir.

Kitabimizdan temin etmek için irtibat adresimiz:
Türk Kanser Arastirma ve Savas Kurumu
Ataç 1.Sokak No: 21/1
Yenisehir/ANKARA
Tel: (0 312) 431 29 50 – 431 29 51

Kitaplar

1. Ankara Havasinda ve Sigara Dumaninda Benzo Piren ile Benz Antrasen Piren ve Antrasenin Spektro Florimetrik Metodla Tayini, 1973
Doç. Dr. Nevin VURAL

2. Maliyn Tümörlerinin Siniflandirilmasinda TNM sistemi, 1975

3. Testis Tümörleri Tedavi Yöntemleri ve Radyoterapi Uygulamasi, 1976
Prof. Dr. Necdet BEKEN ve Dr. Yücel PAK

4. I.Ulusal Kanser Kongresi, Serbest Bildiriler Paneller, Konferanslar, 1976

5. Klinik Onkoloji, 1978
Doç. Dr. Necati KÜÇÜKSU, Dr. A. Sevket RUACAN

6. Lenfoproliferatiferatif Hastaliklar, 1982

Doç. Dr. Necati KÜÇÜKSU

7. Türkiye'de Kanser Istatistikleri, 1982
Prof. Dr. Dinçer FIRAT

8. Türkiye ve Dünyada Kanser Ölümleri, 1983
Prof. Dr. Dinçer FIRAT

9. Klinik Onkoloji El Kitabi, 1984 Uluslararasi Kanser Savas Örgütü (UICC)

10. Kanser Konusunda Genel Bilgiler
Prof. Dr. Dinçer FIRAT, Prof. Dr. Necati KÜÇÜKSU

11. Klinik Onkoloji, IV.baski 1990 Uluslararasi Kanser Savas Örgütü (UICC)

12. Kanser Hemsireliginde Temel Kavramlar, 1987 Uluslararasi Kanser Savas Örgütü (UICC)

13. Klinik Onkoloji, V.Baski 1992 Uluslararasi Kanser Sava. Örgütü (UICC)

14. Kanser Konusunda Genel Bilgiler, 5.baski 1992
Doç. Dr. M. Tezer KUTLUK, Doç. Dr. Ayse KARS

15. Okullarda Kanser Egitimi,1992 Uluslararasi Kanserle Savas Birligi (UICC)

16. Cancer Statistics in Turkey and in The World, 1995
Prof. Dr. Dinçer FIRAT, Dr. Mutlu HAYRAN

17. Klinik Onkoloji, VIII.Baski 2007 Uluslararasi Kanserle Savas Birligi (UICC)

18. Malign Tümörlerde TNM Siniflamasi, VI. Baski 2008 Uluslararasi Kanserle Savas Birligi (UICC)

19. Malign Tümörlerde TNM Siniflamasi, VII. Baski Uluslararasi Kanserle Savas Birligi (UICC)