Kanser Tedavisinde Moleküler Biyobelirteç Temelli Kişiselleştirilmiş Tıp Fırsatları ve Sorunlar Raporu ve Ulusal Kanser Politikası Yol Haritası Çok Paydaşlı Çalıştayı gerçekleştirildi.


Kanser alanında var olan küresel gelişmeleri takip ederek ülkemize ait kişiselleştirilmiş onkoloji ulusal eylem planı çalışmalarının başlatılması için ilgili paydaşların biraraya geldiği, Sağlık Otoritesi, Geri Ödeme Kurumu ve Klinisyen bakış açısıyla “Kanser Tedavisinde Moleküler Biyobelirteç Temelli Kişiselleştirilmiş Tıp Fırsatları ve Sorunlar Raporu ve Ulusal Kanser Politikası Yol Haritası Çok Paydaşlı Çalıştayı” Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Şuayib Yalçın’ın ev sahipliğinde, 15 Şubat 2022 tarihinde JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı, TÜSEB; TÜBİTAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı ve Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın katılım sağladığı Çok Paydaşlı Çalıştay’da ülkemizin önemli Fikir Liderleri; Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Prof. Dr. Toker Ergüder, Prof. Dr. Emel Cabi Ünal, Prof. Dr. Nalan Akyürek, Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Uzm. Ecz. Burcum Uzunoğlu yer almışlardır.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan Çok Paydaşlı Çalıştay’a katılım sağlayarak Moleküler Biyobelirteç Temelli Kişiselleştirilmiş Onkoloji konusunda Ulusal Politika ihtiyacına yönelik değerlendirmelerinde hedefe yönelik kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinin hastaların erişimine zamanında sunulabilmesi için tedavi kılavuzu, yasal düzenleme ve mevzuat ihtiyacını vurgulayarak, sağlık teknoloji değerlendirme yöntemlerinden faydalanılmasının tedaviye erişim süreçlerine katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavilerinde ihtiyaç duyulan Ulusal Politika ve Yol Haritası Sağlık Otoritesi, Geri Ödeme Kurumu ve Klinisyen bakış açısı ile çok yönlü değerlendirilerek, politika yapıcı ve karar vericilere rehberlik yapması planlanan Ulusal Kanser Politikası Yol Haritası Çok Paydaşlı Çalıştay Raporu hazırlanmıştır.