Moleküler Biyobelirteç Temelli Kişiselleştirilmiş Tıp: Fırsatlar ve Sorunlar Çalıştayı” yapıldı.


“MOLEKÜLER BİYOBELİRTEÇ TEMELLİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP: FIRSATLAR VE SORUNLAR ÇALIŞTAYI” YAPILDI.

"Moleküler Biyobelirteç Temelli Kişiselleştirilmiş Tıp: Fırsatlar ve Sorunlar Çalıştayı” Genel Başkanımız Prof.Dr.Şuayib Yalçın’ın ev sahipliğinde 16 Haziran 2021 tarihinde JW Marriott Hotel – Ankara’da düzenlenmiştir.

İki oturum olarak gerçekleştirilen Çalıştay’da; Moleküler Biyobelirteç Temelli Hedefe Yönelik Kişiselleştirilmiş Tıp Yaklaşımları, Tanımı ve Boyutu, Sorunlar, Fırsatlar, Çözüm Önerileri, Ulusal Politikaya Yön Verecek Yol Haritası görüşülmüştür.

Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Prof. Dr. Faysal Dane, Prof. Dr. Emel Cabi Ünal, Prof. Dr. Nalan Akyürek, Prof. Dr. Nuriye Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, Prof. Dr. Toker Ergüder, Doç. Dr. Hilmi Kodaz, Doç. Dr. Atıl Bişgin, Dr. Hakan Taban, Uzm. Ecz. Burcum Uzunoğlu Çalıştay’da yer almışlardır.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, Gaziantep Milletvekili Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan Çalıştay’a katılım sağlayarak Meclis’te Kişiselleştirilmiş Tıp, Kişiselleştirilmiş Onkoloji konularında Ulusal Politika ihtiyacına yönelik yapmış oldukları çalışmaları paylaşmış ve Fikir Liderleri’nin değerlendirmelerini dinlemiştir.

Kanser, majör bir küresel sorun olup, dünya genelinde en çok ölüme yol açan ikinci hastalıktır. Tıp ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler ile birlikte, dünyada kanser ile mücadelede yenilikçi kişiselleştirilmiş tedaviler gündeme gelmiştir. Kişiselleştirilmiş Tıp ile birlikte, kişilerin kansere yatkınlığının incelenmesinin yanı sıra, kansere neden olan mutasyonların tespiti, kanserin tedavisi ve tedavinin ilerleyişi de mümkündür. Genetik farklılıklar ve hastaların farklı tedavilere verdikleri farklı yanıtlar nedeniyle, Kişiselleştirilmiş Tedavi yaklaşımı sayesinde hastaya doğru tedavi, doğru zamanda ve gerekli miktarda uygulanabilmektedir.

Kişiselleştirilmiş Tıp kapsamında, kanser hücresinin çoğalma yoluna bağlı olarak keşfedilen hedefe yönelik tedaviler, tümör büyümesi ve ilerlemesi için gerekli olan spesifik alanları hedef almaktadır. Böylelikle, daha az yan etki ve daha etkili bir tedavi sunan hedefe yönelik tedaviler, yüksek başarı oranı ve iyileştirilmiş hasta yaşam kalitesi ile kanser hastalığının en iyi şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavilerinde ihtiyaç duyulan ulusal politika ve mevzuat değişiklikleri klinisyen bakış açısı ile bilimsel olarak değerlendirilerek, Çalıştay Raporu ile karar verici ve politika yapıcılara rehberlik yapılması hedeflenmektedir. Çalıştay Raporu Temmuz ayında tamamlanarak ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarına sunulacaktır.